školské majstrovstvá Trnavského okresu v ŠACHU – študentov SŠ

PROPOZÍCIE