Školské majstrovstvá okresu v STOLNOM TENISE – ZŠ – dievčatá

PROPOZÍCIE