Školské majstrovstvá okresu v STOLNOM TENISE – ZŠ – chlapci

PROPOZÍCIE