Školské majstrovstvá okresu v STOLNOM TENISE – študentky SŠ

PROPOZÍCIE