Školské majstrovstvá okresu v STOLNOM TENISE – študenti SŠ

PROPOZÍCIE