Školské majstrovstvá okresu Trnava v Cezpoľnom behu žiaci a žiačky ZŠ – zrušené

PROPOZÍCIE