Školská futbalová súťaž žiakov SŠ – FUTSAL JUNIOR CUP 2021/22 – finále presunuté na január 2022

PROPOZÍCIE