ŠALIANSKY MAŤKO – OKRESNÁ SÚŤAŽ

25. ročník okresnej súťaže v prednese slovenskej povesti

Vyhlasovateľ:                            Matica Slovenská v Martine a Bratislave, Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Organizátor:                             Kalokagatia – centrum voľného času Trnava v spolupráci s Krajským školským úradom v Trnave a Mesto Trnava

Termín a miesto súťaže:      25. januára 2018 o 9,00 h.  Kalokagatia – centrum voľného času, Strelecká 1, Trnava

Prezentácia:                            v mieste konania súťaže od 8,00 do 8,45 h.

Prihlášky :                                Zasielajte do 15. januára 2017 na adresu K – CVČ

PROPOZÍCIE