ŠALIANSKY MAŤKO – KRAJSKÉ KOLO

24. ročník v prednese slovenskej povesti
Krajské kolo

Vyhlasovateľ:                    MO MS Šaľa, redakcia časopisu Slniečko v spolupráci : MŠVVaŠ SR, Matica slovenská v Martine a Bratislave, Ministerstvo kultúry SR,                                                       Národné osvetové centrum mesta Šaľa

Organizátor:                     Kalokagatia – centrum voľného času, Strelecká 1, Trnava z poverenia Okresného úradu v Trnave – odboru školstva

Termín:                              9. februára 2017
– prezentácia od 8.00 – 8.30 h. v mieste konania

Miesto:                               Kalokagatia – CVČ, Strelecká 1, Trnava

Začiatok súťaže:              o 9.00 h.

 

PROPOZÍCIE