RYBY, ŽABY, PLAZY, JAŠTERICE… – VERNISÁŽ

Výtvarné práce budú vystavené v priestoroch Kalokagatia – CVČ. Ceny a diplomy budú odovzdané na vyhodnotení dňa 17. mája 2017 o 1330 h. v K – CVČ na streleckej ul. v Trnave. Ďakujeme všetkým zúčastneným a víťazom blahoželáme a želáme veľa tvorivých úspechov.