ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO, okresné kolo – VYHLÁSENIE

PROPOZÍCIE