ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO, okresné kolo – UZÁVIERKA

PROPOZÍCIE