PUTUJEME ZA ĽUDOVOU PIESŇOU

okresná súťaž v speve ľudovej piesne

Organizátor:                        Mesto Trnava, Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave

Cieľ súťaže:                          Popularizovať ľudovú pieseň a získať deti pre krásu a rozmanitosť ľudových piesní, dať mladým talentom možnosť prejaviť sa, zachovávať čo najviac klenotov slovenského ľudového folklóru

Termín:                                16. marca 2017
prezentácia – 8,00 – 8,45 h.
začiatok súťaže – 9,15 h.

Prihlášky:                           Prihlášky posielajte do 10. marec 2017

Miesto:                               Kalokagatia – centrum voľného času, Strelecká 1, Trnava

 

PROPOZÍCIE