PUTUJEME ZA ĽUDOVOU PIESŇOU – VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

PROPOZÍCIE