Putujeme za ľudovou piesňou – vyhlásenie súťaže

PROPOZÍCIE