Putujeme za ľudovou piesňou – vyhlásenie

PROPOZÍCIE