PUTUJEME ZA ĽUDOVOU PIESŇOU – UZáVIERKA

PROPOZÍCIE