PUTUJEME ZA ĽUDOVOU PIESŇOU – TERMÍN KONANIA

PROPOZÍCIE