PUTUJEME ZA ĽUDOVOU PIESŇOU – OKRESNÉ KOLO

PROPOZÍCIE