Podpora modelárskeho krúžku

Modelársky krúžok má v Centre voľného času už dlhú tradíciu. V tomto školskom roku opäť zahájil svoju činnosť. Chlapci, ktorí krúžok navštevujú stavajú modely zo stavebníc, ktoré si kupujú sami. Na krúžku ich zostavujú pod odborným dohľadom vedúceho krúžku. Tohto roku nás veľmi milo prekvapil p. Radoslav Drobný, majiteľ nového modelárskeho obchodu v Trnave Fenix models & games tým, že daroval krúžku rôzne druhy stavebníc. Tento dar si veľmi ceníme a touto cestou chceme poďakovať za podporu mladej modelárskej generácie.

Kovalčík Ervín, vedúci krúžku

smart