Plastikoví modelári

Je určený pre žiakov základných (od 10 rokov) a stredných škôl. Krúžok ponúka možnosť využiť svoj voľný čas po vyučovaní tvorivou prácou na stavbe plastikových modelov.

Členovia krúžku – začiatočníci sa naučia pracovať s jemnými nástrojmi, opracovávať plast, používať lepidlá, nanášať farby štetcom i striekaním a uplatniť priestorové videnie a fantáziu pri zostavovaní modelov lietadiel, bojovej techniky, áut, lodí zo stavebníc. Pokročilí modelári sa môžu zdokonaliť v stavbe náročnejších modelov, používaním náročnejších postupov a techník povrchových úprav. Členovia krúžku môžu prezentovať svoje modely na modelárskych výstavách, pri splnení kvalitatívnych požiadaviek. 

Krúžok nie je vhodný pre deti s poruchami pozornosti a správania, pre hyperaktívne deti a mladšie ako 10 rokov. Hrozí riziko úrazu.