PC KURZ pre dospelých a seniorov

Centrum voľného času organizuje Počítačový kurz pre dospelých a seniorov. Čo všetko sa na ňom naučíte?

pckurz

Cieľ a obsah Kurzu

Cieľ:
elementárne sa naučiť pracovať s počítačovými programami a s internetom  

Obsah kurzu:
Prostredie MS Windows
Práca s priečinkami a obrázkami
MS Word: písanie, úprava textu, vloženie a úprava tabuľky, vloženie a úprava obrázku
Internet: práca s webom a elektronickou poštou (e-mailom)

Organizačné informácie

Dĺžka kurzu: 8 stretnutí s dĺžkou 2 hodiny
Počas školského roka

Čas: v dohodnutý deň od 13:00 do 15:00

Kontakt

Mgr. Katarína Kulichová 
033 / 32 36 697