OKRESNÁ SÚŤAŽ ŠKOLSKÝCH A TRIEDNYCH ČASOPISOV pre žiakov ZŠ a SŠ – VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

PROPOZÍCIE