OKRESNÁ SÚŤAŽ ŠKOLSKÝCH A TRIEDNYCH ČASOPISOV pre žiakov základných a študentov stredných škôl – uzávierka súťaže

PROPOZÍCIE