Moja Trnava – vernisáž

Termín vernisáže:    9. mája 2019 o 1400 h.

Výtvarné práce budú hodnotené odbornou porotou. Každá musí byť čitateľne označená názvom školy, menom autora a kategóriou. Autori najlepších prác budú odmenení vecnými cenami a diplomami. Upozornenie – organizátor výtvarné práce späť nevracia