MO VO FUTBALE NAJMLADŠÍCH ŽIAKOV – MC DONALD´S CUP

školský rok 2016/2017

Vyhlasovateľ:                  MŠ VVaŠ SR, Mc Donald`s Cup

Usporiadateľ:                  Kalokagatia – CVČ Trnava v spolupráci so zúčastnenými školami, OÚ MINV

Termín:                           4. mája 2017 o 9,00 h.
prezentácia – o 8,30 h.

Miesto:                             ihriská FK Lokomotíva

Kategórie:                       Najmladší žiaci ZŠ – len žiaci I. stupňa ZŠ, narodení 1. 9. 2006 a mladší

Systém súťaže:               Hrá sa systémom každý s každým, hrací čas 2 x 10 min. 10-členné koedukované družstvá žiakov a žiačok+2 vedúci. Účasť dievčat v družstve je nevyhnutnou podmienkou. Družstvá hrajú v počte hráčov 4 + 1, pričom na hracej ploche počas zápasu MUSÍ byť VŽDY 1 dievča.

 

PROPOZÍCIE