MO V MALOM FUTBALE ŽIAČOK – FUTBAL CUP

školský rok 2016/2017

Vyhlasovateľ:            MŠ VVaŠ SR, OÚ Trnava

Usporiadateľ:            Kalokagatia – CVČ Trnava

Termín:                       16. mája 2017 o 9,00 h. podľa priloženého vyžrebovania

Kategórie:                   Staršie žiačky, narodené 1. 1. 2001 a ml.

Systém súťaže:           Hrá sa systémom každý s každým, hrací čas 2 x 10 min – D.

 

PROPOZÍCIE