MK V MALOM FUTBALE ŽIAKOV – FUTBAL CUP

školský rok 2016/2017

Vyhlasovateľ:                   MŠVVaŠ SR a Slovenská asociácia športu na školách

Usporiadateľ:                     Kalokagatia – centrum voľného času Trnava

Termín:                               7. júna 2017 o 9.00 hod.

Časový rozpis:                 od 8,00 h. – 8,45 hod. – prezentácia
8,45 h. porada vedúcich + vyžrebovanie
9,00 h. otvorenie turnaja

Miesto:                               umelo trávnaté ihrisko Lokomotíva Trnava

Kategórie:                         Starší žiaci ZŠ; narodení po 01. 01. 2001 a mladší

 

PROPOZÍCIE