MK V HALOVOM FUTSALE ŠTUDENTOV SŠ

školský rok 2016/2017

Vyhlasovateľ:                        MŠVVaŠ SR

Spoluvyhlasovateľ:              SAŠŠ

Usporiadateľ:                        Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave

Termín:                                   28. februára 2017 o 9,00 h.

Miesto:                                    Mestská športová hala Trnava, ul. Rybníkova

Prezentácia:                          Od 8,00 – 8,45 hod. na mieste konania podujatia

Kategórie:                              Chlapci SŠ (denné štúdium); narodení po 01. 01. 1997 a mladší.

 

PROPOZÍCIE