MEMORIÁL MÁRIE ZAVARSKEJ – ZŠ – zmena termínu

22. ročník

 celoštátna súťaž vytrvalostných štafiet základných a stredných škôl

Organizátor:               Kalokagatia – CVČ v Trnave

Termín a miesto:       18. október 2016 – MAŠ A. Hajmássyho Trnava

ZŠ – prezentácia:       o 930           štart o 1000 h.  

Kategórie:

Žiaci a žiačky ZŠ a osemroč.gymnázií – nar. 1.1.2001 a ml.

Disciplíny:

Chlapci základných škôl – 10 x 1000 m
Dievčatá základných škôl – 5 x 800 m

 

PROPOZÍCIE

 

Kontakt:  Lenka BARTKOVÁ, tel.č. 3236/697