MAĽOVANÝ SEN VIANOC – VERNISÁŽ

plagát na stiahnutie – TU

Slávnostná vernisáž sa uskutoční

dňa 12. decembra 2018 o 1400 h.

v Kalokagatia –  CVČ, Strelecká 1, TRNAVA