majstrovstVá okresu v SILOVOM PÄŤBOJI študentov a študentiek SŠ – VYHLáSENIE

PROPOZÍCIE