Elektrická gitara

Naše ciele

– ovládať prislúchajúcu hudobnú teóriu,
– orientovať sa v gitarovej notácii (tabulatúry + noty),
– hrať podľa akordických značiek,
– budovať gitarový „slovník“ rytmických akordických postupností a melodických sólových figúr (riffs, licks),
– zvládnuť gitarovú hru v rôznych hudobných štýloch a smeroch,
– zvládnuť špecifické gitarové techniky a výrazové prostriedky
– dosiahnuť radosť z hry a vybudovať si pozitívnu motiváciu k ďalšiemu napredovaniu a zdokonaľovaniu,
– postupne si osvojiť potrebu samostatného štúdia a tvorbu osobitého prejavu a vlastného repertoáru.

Čo hráme

Rytmus 5
Delta

Na čom hráme

[masterslider_pb alias=“ms-3″]