Vyberte si z ponuky krúžkov

V priečinku PRIHLÁŠKA a ROZHODNUTIE je potrebné vyplniť, podpísať a priniesť obidve tlačivá

Ponuka záujmových útvarov pre školský rok 2019/2020

V školskom roku 2018/2019 si môžete vybrať z nasledovnej ponuky krúžkov, ktoré sa konajú v budove K – CVČ na ulici Strelecká 1.MAMA KLUB

Tvorivé dielne MŠ