INFORMÁCIE K PRIHLÁSENIU

1. Tlačivo žiadosti o prijatie za člena CVČ (prihláška) je zverejnené na internetovej stránke cvc.trnava.sk v záložke KRÚŽKY alebo u p. informátora v CVČ

2. Tlačivá PRIHLÁŠKA, ROZHODNUTIE a SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OS.ÚDAJOV je potrebné priniesť OSOBNE, podpísané zákonným zástupcom dieťaťa/ členom CVČ na adresu V jame 3 v čase od 8,00 – 16,00hod.

Termín odovzdania vzdelávacích poukazov : do 25.septembra 2023

Začiatok krúžkovej činnosti:          od  2. októbra 2023 


TECHNIKA A POČÍTAČE

Plastikoví modelári
Programovanie 
PC kurz pre seniorov

ŠPORT A POHYB

Cyklistika
Kalanetika – OBSADENÝ
Šach
Streľba zo vzduchovky
Stolný tenis

 

 

MAMA KLUB

Tvorivé dielne MŠ