Vyberte si z ponuky krúžkov

INFORMÁCIE K PRIHLÁSENIU

1. Tlačivo žiadosti o prijatie za člena CVČ (prihláška) je zverejnené na internetovej stránke cvc.trnava.sk v záložke KRÚŽKY alebo u p. informátora v CVČ

2. Tlačivá PRIHLÁŠKA, ROZHODNUTIE a SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OS.ÚDAJOV je potrebné priniesť OSOBNE, podpísané zákonným zástupcom dieťaťa/ členom CVČ na adresu V jame 3 v čase od 8,00 – 16,00hod.

Termín podávania prihlášok :        do 30. septembra 2022

Začiatok krúžkovej činnosti:          od  3. októbra 2022 (podľa aktuálneho rozvrhu hodín)


ŠPORT A POHYB

Joga
Cyklistika
Kalanetika
Šach
Streľba zo vzduchovky

MAMA KLUB

Tvorivé dielne MŠ