KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

Termín:                     6. februára 2017

Miesto:                      Kalokagatia – CVČ, Strelecká 1 917 01 Trnava

Program:                  8,00 h – 8,30 h – príchod a prezentácia účastníkov
9,00 h – otvorenie a začiatok olympiády

 

POZVÁNKA