KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

Vyhlasovateľ:                   MŠVVaŠ SR

Organizátor:                    Kalokagatia – CVČ a Okresný úrad MV SR

Dátum:                              1. február 2017 o 9,00 hod

Prezentácia:                    od 8,00 h

Miesto:                              Kalokagatia – CVČ, Strelecká 1, Trnava

 

POZVÁNKA