Kontaktné údaje

Centrum voľného času, V jame 3, Trnava

V jame 3, 917 01 Trnava

IČO: 00350052 DIČ: 2021175794

trnava.cvc@gmail.com

Telefónne čísla

Riaditeľ

033 / 32 36 695

Zástupkyňa

033 / 32 36 696

Pedagogické odd.

033 / 32 36 697

Ekonomické odd.

033 / 32 36 694 – Darina Štefáková
033 / 32 36 700 – Andrea Olivová 

Mama klub

033 / 32 36 698

ÚDaje pre bankové spojenie

Údaje potrebné k úhrade poplatkov do záujmových útvarov cez internet banking. Do správy pre príjímateľa uveďte, prosím, meno dieťaťa a názov krúžku.

Číslo účtu

SK29 5600 0000 0011 1243 3008