Keramický krúžok – MŠ

pre deti MŠ od 5 rokov až po prvé ročníky ZŠ

Cieľom krúžku je:

– podporiť zručnosť a fantáziu detí prostredníctvom individuálnej práce s keramickou hlinou , s použitím rôznych dekoratívnych prostriedkov (farieb, materiálov, dekoračných pomôcok a pod.)

– vytváranie vlastných originálnych umeleckých dielok s využitím rôznych techník.

Po ukončení krúžkovej činnosti si deti svoje výtvory odnášajú domov a zdobia  ich domácnosti, prípadne ich deti venujú  ako originálne darčeky .

Dvakrát do roka výrobky  prezentujeme na výstave – Vianočná a letná vernisáž (v štýlových priestoroch Južnej bašty mestských hradieb a v Západnom krídle radnice v Trnave).

Práca s hlinou je taktiež podpornou terapeutickou metódou, ktorej významom je búrať individuálne mentálne, telesné a zdravotné bariéry.