HUDOBNÝ KRÚŽOK – HRA NA KEYBOARD A KLAVÍR

Cieľom nášho krúžku je prilákať deti hrou na klavír k hudbe. Deti sú zadelené do skupín podľa veku a daných schopností zahrať jednoduché ľudové piesne.
Pre začiatočníkov – od 1. ročníka základnej školy máme pripravenú „Školu hry na klavír a keyboard“ od J. Stojana. V tejto hudobnej knižke sa nachádzajú slovenské, moravské, české ľudové, populárne piesne a country bez použitia basového kľúča, s akordickým doprovodom v ľavej ruke.
Starším deťom máme k dispozícii klasickú hru na klavír a ťažšie – obtiažnejšie piesne.
Snažíme sa, aby sa deti naučili rôzne piesne, ktoré si spoločne zahráme napr. pri Vianočnom večierku, či na slávnostnom ukončení záujmovej činnosti.