VYHODNOTENIE VÝTV. SÚŤAŽE DRAHÝ PABLO PICASSO 2023