UKONČENIE KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI

Ďakujeme všetkým vedúcim krúžkov, účinkujúcim a divákom za priazeň, podporu a tešíme sa na Vás v novom školskom roku.

Prajeme Vám pekné prázdniny.

  • Reportáž MTT z akcie Ukončenie krúžkovej činnosti v Kalokagatii – TU