DEŇ ŠTUDENTSTVA – PRETLÁČANIE RÚK, STREETBALL 2017