STOLNÝ TENIS ZŠ – dievčatá v Kalokagatia – dohrávky

PROPOZÍCIE