FINÁLE- MO V STOLNOM TENISE ŠTUDENTOV A ŠTUDENTIEK SŠ

PROPOZÍCIE