DNI ŠPORTU 2017 – MEMORIÁL MÁRIE ZAVARSKEJ – ZRUŠENÉ

24. ročník

 celoštátna súťaž vytrvalostných štafiet základných a stredných škôl

Organizátor:               Kalokagatia – CVČ v Trnave

Termín a miesto:       3. október 2017– MAŠ A. Hajmássyho Trnava

Z dôvodu rekonštrukcie atletického oválu sa termín pretekov presúva na jar 2018

ZŠ – prezentácia:     o 830 h.           štart o 930 h.  

SŠ – prezentácia:     o 1030 h.           štart o 1130 h.  

Kategórie:

Žiaci a žiačky ZŠ a osemroč.gymnázií – nar. 1.1.2002 a ml.

Študenti a študentky SŠ – nar. 1.1.1998 a ml.

Disciplíny:

Chlapci základných a stredných škôl  – 10 x 1000 m,

Dievčatá základných a stredných škôl – 5 x 800 m

PROPOZÍCIE