DNI ŠPORTU 2016 PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ABECEDA FUTBALISTU

ROPE SKIPPING

PENALTOVÝ FESTIVAL

 

Termín:                      19. októbra 2016 o 9,00 h.  (prezentácia o 8,30 h.)

Organizátor :            Mesto Trnava a Kalokagatia – CVČ v Trnave

Miesto:                       Kalokagatia – CVČ, Strelecká 1, Trnava

Kategórie:                  Žiaci a žiačky ZŠ a osemročných gymnázií (spoločná kategória) narodení 1. 1. 2001 a ml.

Disciplíny:

Abeceda futbalistu  – súťaž vo futbalovom žonglovaní akoukoľvek časťou tela (ľavá noha, pravá noha, hlava, ramená). Disciplína je len jedna, žongľuje sa, pokiaľ súťažiacemu lopta nespadne, max. však 1 hodinu. Výsledkom je celkový počet úderov do lopty.

 Rope skipping – ľubovoľné skákanie cez krátke švihadlo (ľavou nohou, pravou nohou, znožmo, na striedačku, s medziskokom aj bez neho). Disciplína je len jedna, max. limit skákania je 1 hodina.

 Penaltový festival – súťaž v kopaní pokutových kopov na hádzanársku bránku. Súťažiaci má tri pokusy. Každý súťažiaci s tromi platnými pokusmi postupuje do ďalšieho kola, až po víťazného jednotlivca.

 

PROPOZÍCIE

 

Kontakt:  Lenka BARTKOVÁ, tel.č. 3236/697