DIVADLO OČAMI DETÍ

„Hráme sa, že hráme“
Súťaž detskej dramatickej tvorivosti

VYHLASOVATEĽ a ORGANIZÁTOR:           Kalokagatia – CVČ Trnava, Mesto Trnava

Podmienky súťaže:                                       DIVADLO OČAMI DETÍ je postupová súťažná prehliadka neprofesionálnych súborov a sólistov divadla hraného deťmi (činoherného, bábkového, hudobnodramatického pohybového a pantomimického, dramatickej hry detí).

Termín:                                                             22. február 2018
Prezentácia: 8,00 – 8,45 h.
Začiatok: 9,15 h.

Súťažné kategórie:
– súťaž jednotlivcov – žiaci 1. – 9. ročníkov ZŠ a 1. – 5. ročníkov 8-ročných gymnázií (vek od 6 do 15 rokov vrátane).
– súťaž kolektívov (súborov) – žiaci 1. – 9. ročníkov ZŠ a 1. – 5. ročníkov 8-ročných
gymnázií (vek od 6 do 15 rokov vrátane).
– súťaže ZUŠ (vek 6 – 15 rokov vrátane)

Podmienky účasti:
– zaslanie prihlášky do 10. februára 2018 na adresu usporiadateľa.
– predloženie textu diela s uvedením autora, zostavovateľa scenára, režiséra,
počet detí pred vlastnou súťažou

 

PROPOZÍCIE