DEŇ ŠTUDENTSTVA – STREETBALL

Organizátor:             Kalokagatia – CVČ v Trnave

Termín:                      15. novembra 2016 o 8,30 h. (prezentácia od 8,00 h.)

Miesto:                        Mestská športová hala Trnava

Štartujú:                     Študenti a študentky stredných škôl (podmienkou je denné  štúdium – nie nadstavbové či doplnkové štúdium). Môžu sa prihlásiť maximálne DVE DRUŽSTVÁ za jednu školu.

 

PROPOZÍCIE