DEŇ ŠTUDENTSTVA – STREETBALL

Organizátor:             Kalokagatia – CVČ v Trnave

Termín:                      16. novembra 2017 o 8,30 h. (prezentácia od 8,00 h.)

Miesto:                        Mestská športová hala Trnava

Štartujú:                     Študenti a študentky stredných škôl nar. 1.1.1998 a ml. Môžu sa prihlásiť maximálne DVE DRUŽSTVÁ za jednu školu.

PROPOZÍCIE