DANCE FREE STYLE

súťažná prehliadka detského nefolklórneho tanca – free style tanec

ORGANIZÁTOR:                               KALOKAGATIA – CVČ Trnava a Mesto Trnava

Podmienky súťaže:                         Súťaž je určená žiakom základných škôl a osemročných gymnázií a ZUŠ

Termín a miesto súťaže:                23.mája 2017, Kino HVIEZDA, Paulínska ul., Trnava

Časový harmonogram:

8,00 – 8,45 h. – prezentácia
8,30 – 9,00 h. – priestorové skúšky
9,15 h. – zahájenie súťaže

Súťažné štýly tanca:                       Disco, Hip-Hop, Break-Dance, Rockn´roll, orientálny tanec …

Uzávierka prihlášok:                     15. mája 2017

 

PROPOZÍCIE